نشانه گذاری شده ها
 ایران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
وانت باردو 13,000,000 13,870,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت باردو . دوگانه سوز 15,900,000 15,260,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند SE - تک ایربگ 26,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند SE - دو ایربگ 27,100,000 27,059,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند LX - تک ایربگ 28,900,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند LX - دو ایربگ 29,800,000 29,448,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند EF7 - تک ایربگ 28,800,000 28,857,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند EF7 - دو ایربگ 29,400,000 29,684,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ 31,800,000 31,230,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ 36,100,000 35,780,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو GLX 405 27,800,000 26,707,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ 29,400,000 28,480,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز 29,400,000 28,341,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ 31,300,000 30,118,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو SLX 405 29,500,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ 31,600,000 29,634,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس سال 34,500,000 32,328,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید 38,000,000 34,880,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس سال . دوگانه سوز 37,800,000 33,646,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید 39,900,000 36,420,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس LX 39,800,000 34,517,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ 41,900,000 36,847,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس ELX . دو ایربگ 41,900,000 39,995,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس ELX . تک ایربگ 39,600,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . داشبورد جدید 51,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو 206 . تیپ 2 35,500,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26809 36,500,000 36,223,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 به زودی 34,114,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27424 37,000,000 36,758,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 به زودی 34,649,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رانا EL به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رانا LX 32,400,000 32,808,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو تندر E1 35,800,000 32,550,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو تندر E2 39,500,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو تندر اتوماتیک E2 48,600,000 43,941,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت دیزل - فوتون 97,000,000 91,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 به زودی 127,750,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 142,000,000 133,920,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
دنا - 1.7 لیتری EF7 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 سایپا
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
سایپا 151 SE به زودی 16,719,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 151 TL 17,100,000 17,169,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 151 SL 16,000,000 15,919,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 132 TL 18,800,000 19,100,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 132 TL . پایه گازسوز 20,700,000 20,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 132 SE 19,800,000 19,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 132 SE . پایه گازسوز 21,400,000 21,100,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 141 SE 18,000,000 19,320,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 111 SE 20,200,000 19,940,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا 111 EX 20,400,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا SE 131 ( رنگ سفید ) 19,400,000 19,720,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) 19,600,000 19,980,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا SE 131 . پایه گازسوز 21,500,000 21,220,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا TL 131 18,800,000 19,230,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) 20,800,000 20,730,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) 21,200,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیبا EX یورو 4 24,800,000 24,610,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) 24,100,000 23,710,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) 24,300,000 23,970,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز 25,500,000 25,210,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیبا 2 - هاچ بک SX 26,900,000 26,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت زامیاد 24 28,200,000 23,540,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت زامیاد 24 گازسوز 31,000,000 25,390,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت زامیاد 24 دیزل 33,800,000 27,960,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت شوکا به زودی 25,870,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت شوکا گازسوز به زودی 26,420,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
زوتی . اس 300 74,800,000 76,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
برلیانس - V5 109,000,000 90,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 پارس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
کولیوس تیپ 1 151,000,000 155,610,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کولیوس تیپ 2 161,000,000 168,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
نیسان تینا HIGH 163,000,000 138,370,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
نیسان قشقایی HIGH به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مگان 2000 تیپ 1 به زودی 76,779,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مگان 2000 تیپ 2 117,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مگان 2000 دنده ای به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مگان 1600 تیپ 2 85,000,000 64,966,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو تندر E1 36,100,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو تندر E2 40,400,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
رنو پارس تندر 40,900,000 38,184,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پیکاپ تک کابین 87,000,000 72,829,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 100,000,000 86,662,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف 71,300,000 65,277,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 کرمان خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
لیفان 620 موتور 1.8 44,600,000 44,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جک توجوی هاچ بک J3 به زودی 33,990,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جک توجوی صندوقدار J3 به زودی 35,560,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جک J5 49,900,000 47,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جک J5 اتوماتیک 59,000,000 57,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
لیفان X60 63,200,000 60,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
لوبو به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 گروه بهمن
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
مزدا2 . فول 73,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار 133,000,000 105,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا3 با موتور 1.6 به زودی 76,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مزدا6 . فول 2014 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت مزدا تک کابین 39,500,000 33,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت مزدا تک کابین گازسوز 42,700,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت مزدا 2 کابین 42,500,000 38,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز 45,500,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
بسترون . آسا B50 66,200,000 66,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت کاپرا تک کابین 52,600,000 57,980,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل 63,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل 71,100,000 71,190,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
لندمارک . وی 7 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
ایسوزو 5 تن بدون کاربری به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
ایسوزو 6 تن بدون کاربری به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
ایسوزو 8 تن بدون کاربری به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
مینی بوس ایسوزو مدل سحر به زودی 111,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون ایسوزو 18 تن به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده فاو 420 - تک محور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده فاو 420 - جفت محور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده البرز - تیپ 2 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده البرز - تیپ 3 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده اسکانیا - G400 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده اسکانیا - G410 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده کاوه - تک محور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده کاوه - جفت محور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیون کشنده آمیکو - تک محور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیونت الوند - 6 تن به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیونت الوند - 8 تن به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیونت 5.2 آمیکو - M5.2 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
کامیونت 6 آمیکو - EM6 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
MVM 110 چهار سیلندر 20,300,000 21,866,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
MVM 110 سه سیلندر به زودی 20,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
MVM 530 41,000,000 43,382,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
MVM 315 هاچ بک 38,600,000 38,303,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
MVM 315 صندوقدار 38,700,000 38,303,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیگو _ X33 63,500,000 65,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
تیگو _ X33 جدید اتومات 77,000,000 72,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 زاگرس خودرو
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 61,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 51,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جنتو . دنده معمولی 2009 56,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
جنتو . دنده اتوماتیک 62,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
پروتون ویرا به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۰۰
 Hyundai
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
ولستر . 2 ایربگ به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
ولستر . 6 ایربگ 123,000,000 123,570,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اکسنت 2014 . 6 ایربگ 99,500,000 104,236,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هیوندای I20 - مدل 2015 90,000,000 88,076,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هیوندای I30 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هیوندای I40 . صندوقدار 164,000,000 169,720,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هیوندای I40 . استیشن واگن 170,000,000 177,240,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سوناتا 2015 . اتاق جدید . فول کامل 168,000,000 161,200,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سوناتا 2015 . اتاق جدید . نیمه فول 156,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سوناتا 2014 . 2 ایربگ 128,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سوناتا YF . فول 2014 144,000,000 158,023,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
النترا 2015 فول 121,000,000 123,580,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
النترا 2014 فول 112,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
النترا 2014 . دو ایربگ 103,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) 390,000,000 365,059,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) 385,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 241,000,000 216,723,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
جنسیس 2013 277,000,000 238,004,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
جنسیس . اتاق جدید 2015 به زودی 276,859,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
جنسیس کوپه . اتاق جدید 230,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ 162,000,000 161,230,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ 137,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سانتافه ( IX 45 ) فول . دو دیفرانسیل 199,000,000 195,700,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سانتافه ( IX 45 ) دو ایربگ . دو دیفرانسیل 169,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ 269,000,000 235,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هیوندای H1 - مدل 2014 205,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
 Toyota
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
لندکروز 8 سیلندر VXR 670,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 575,000,000 314,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اف جی کروز - Xtreem 345,000,000 230,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
فورچونر . VX . اتاق جدید به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
راو 4 . تیپ 1 . تک دیفرانسیل 171,000,000 179,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل 179,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل 194,000,000 199,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل 204,000,000 215,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ 270,000,000 220,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
پرادو TX چهار در آفرود . فول 340,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
پرادو VX چهار در آفرود . فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
پرادو VX چهار در آنرود . فول به زودی 325,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایلوکس دیزل 2.5 - دنده ای 145,000,000 139,920,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل 153,000,000 150,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - اکستریم 169,000,000 160,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایلوکس بنزینی 2.7 - دو دیفرانسیل - لیمیتد 159,000,000 155,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
GT 86 . فول 157,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه 146,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
آریون . گراند 210,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
آریون . SE 214,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کمری GL 135,000,000 136,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کمری GLX 151,000,000 159,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کمری GLX اسپشیال 172,000,000 169,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کمری SE 138,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کمری XLE . فول 2015 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
یاریس هاچ بک 2015 108,000,000 109,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
یاریس صندوقدار - تیپ 2 100,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
یاریس صندوقدار - تیپ 3 110,000,000 111,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کرولا XLI 123,000,000 121,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کرولا XLI اسپشیال 129,000,000 127,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کرولا GLI فول 129,000,000 129,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کرولا GLI . مدل 2015 . دو ایربگ 127,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایس 2.7 سقف بلند 183,000,000 168,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
هایس 2.7 سقف معمولی 161,000,000 148,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
 Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
ریو 4 درب 1400 به زودی 100,890,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
ریو 5 درب 1400 به زودی 97,659,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
موهاوی 8 سیلندر به زودی 214,948,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کادنزا . فول 2013 230,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
کادنزا . فول 2014 248,000,000 211,356,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ به زودی 215,136,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اسپورتيج . فول 2.0 138,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اسپورتيج فول 2.4 157,000,000 163,430,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اپتیما 2014 . فول 10 ایربگ 145,000,000 158,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اپتیما 2014 . فول 2 ایربگ 125,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
اپتیما 2015 . فول 10 ایربگ 156,000,000 161,240,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سراتو 1.6 - 2014 105,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سراتو 2.0 - 2014 119,000,000 128,970,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سراتو 2.0 - فول کامل . 2015 125,000,000 135,449,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سراتو کوپه 2.0 - اتاق جدید 130,000,000 133,290,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
سول EX اتوماتیک 1.6 - فول 2015 136,000,000 132,250,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
پیکانتو 2015 69,000,000 71,960,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
 B.M.W
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
320 نیمه فول 259,000,000 253,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
320 فول 295,000,000 291,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
320 فول - کیت M 355,000,000 349,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
320 مدل 2015 - لاکچری لاین 335,000,000 339,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
328 فول 2015 345,000,000 409,700,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
335 کروک به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
520 فول 325,000,000 349,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
520 فول - کیت M . مدل 2015 375,000,000 419,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
523 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
528 فول 395,000,000 352,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
528 فول - کیت M مدل 2015 ( TV DVD ) 435,000,000 449,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
M6 فول 2014 1,880,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
650 کوپه به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
650 کروک 1,650,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
650 گرند 1,050,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
760 LI فول 2014 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 20I 330,000,000 330,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 20I مدل 2015 - کیت M به زودی 379,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 23I 320,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 28I نیمه فول 2014 310,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 28I فول 2014 355,000,000 363,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 28I مدل 2015 - کیت M 390,000,000 419,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 30I 425,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
Z4 35I 450,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 1.8 به زودی 231,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 270,000,000 279,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 1.8 - مدل 2015 . کیت M به زودی 335,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 2.0 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 2.0 - کیت M 265,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 2.8 310,000,000 308,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X1 موتور 2.8 - کیت M 345,000,000 367,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X3 موتور 2.0 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X3 موتور 2.8 - مدل 2015 370,000,000 439,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X3 موتور 2.8 - کیت M 390,000,000 449,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X3 موتور 3.5 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X5 موتور 3.5 910,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 1,530,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X6 موتور 3.5 880,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
X6 موتور 5.0 960,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
 Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
C180 فول 220,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
C200 فول 275,000,000 250,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
C300 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
C350 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
B180 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E200 . اتاق جدید . نیمه فول 335,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E200 . اتاق جدید . فول 390,000,000 350,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E200 کروک . اتاق جدید 550,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E250 فول 410,000,000 405,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E300 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E350 فول 840,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E350 کروک 2013 به زودی 655,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
E350 کوپه 2013 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
S350 فول 2013 880,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
S500 فول 2013 به زودی 650,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۰
S550 فول 2013 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
S500 جدید . 5 نفره به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
S500 جدید . 4 نفره به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
SLK 350 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
SL 500 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
SL 350 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CL 500 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CL 600 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CLS 350 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CLS 500 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CLS 550 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
GLK 350 فول 2013 575,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
GLK 350 فول 2014 960,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ML 350 فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Porsche
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
کایمن S به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
باکستر S به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
911 کررا 1,660,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کاین 6 سیلندر 830,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کاین 8 سیلندر توربو 1,350,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کاین 8 سیلندر 1,130,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کاین GTS 1,050,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
پانامرا 8 سیلندر توربو 1,330,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
پانامرا 8 سیلندر 1,090,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
پانامرا 6 سیلندر 830,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Lexus
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
RX 350 . پاناروما 2013 595,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
LX 570 آفرود 910,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ES 250 فول 260,000,000 269,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ES 350 فول 470,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
GS250 - تیپ 2 302,000,000 289,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
GS250 - تیپ 3 323,000,000 318,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
IS250 فول 264,000,000 265,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
IS250 فول - F Sport 280,000,000 310,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
IS 300 فول کامل به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
IS 300 کروک با رادار به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
CT200 H هیبریدی 198,000,000 205,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 MG Motor
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
ام جی 3 . فول 2014 81,000,000 69,660,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ام جی 6 . فول جی تی 2015 119,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ام جی 6 . فول جی تی 2014 113,000,000 112,320,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ام جی 6 . فول مگنت 2014 112,000,000 111,240,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ام جی 350 85,000,000 89,640,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ام جی 550 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 SsangYong
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
کوراندو 2015 به زودی 136,080,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اکتیون جدید . لاکچری 131,000,000 133,600,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اکتیون جدید . کامفورت 118,000,000 115,560,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ون رودیوس 143,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کایرون 161,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
رکستون به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
رکستون جدید 184,000,000 187,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Renault
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
سفران 2.0 - PE 136,000,000 107,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سفران 2.0 - SE 155,000,000 126,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سفران 2.5 - PE 172,000,000 139,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سفران 2.5 - LE 190,000,000 164,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
فلوئنس - دنده دستی 2015 101,000,000 93,700,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
فلوئنس E2 113,000,000 101,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
فلوئنس E4 132,000,000 115,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اسکالا E2 109,000,000 104,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اسکالا E4 118,000,000 114,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اسکالا E4 - فول 2015 127,000,000 127,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
اسکالا کروک 190,000,000 172,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
داستر 2000 تک دیفرانسیل 101,000,000 94,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
داستر 2000 دو دیفرانسیل 107,000,000 99,800,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ترافیک به زودی 140,400,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 GEELY
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
امگراند 7 صندوقدار 65,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک 79,200,000 85,980,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
امگراند RV-7 هاچ بک 68,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک 80,300,000 87,065,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
امگراند X7 108,000,000 112,847,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
جولیتا . فول 167,000,000 165,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
جولیتا . نیمه فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
میتو . فول 147,000,000 129,900,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
میتو . نیمه فول به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Maserati
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
گیبلی - کامل ترین آپشن 2015 1,880,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کواتروپورته 860,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کواتروپورته S 1,370,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کواتروپورته GTS . فول 2014 2,010,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
گرن کابریو 2014 1,910,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
گرن کابریو S . فول 2014 1,960,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
گرن توریسمو 1,025,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
گرن توریسمو S 1,100,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 1,680,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Other Cars
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
فولکس پاسات 215,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
فولکس بیتل کروک 233,000,000 259,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
فولکس بیتل هاچ بک 203,000,000 247,500,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
مینی کوپر S به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
مینی ماینر به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ون اویکو - 11 نفره 78,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Volvo
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
C70 کروک 272,000,000 309,300,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
C30 212,000,000 175,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
V40 R-Design 239,000,000 249,300,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
V40 R-Design Plus 260,000,000 269,300,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
XC60 Selux 252,000,000 238,100,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
XC60 R-Design 264,000,000 261,200,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
XC60 R-Design Plus 293,000,000 300,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Honda
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
سیویک تیپ 1 - LX به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سیویک تیپ 2 - EX 125,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سیویک تیپ 3 - EXI به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
سیویک تیپ 4 - VTI 139,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
آکورد تیپ 1 - DX به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
آکورد تیپ 2 - LXB 149,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
آکورد تیپ 3 - EXA 175,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
آکورد تیپ 4 - EXB 198,000,000 179,000,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
کراس تور به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Mitsubishi
نام خودرو قیمت بازار ( تومان ) قیمت کارخانه ( تومان ) تاریخ بروز رسانی
ASX 2015 - نیم فول 142,000,000 138,560,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
ASX 2015 - تمام فول 158,000,000 159,664,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
لنسر تیپ 1 اتوماتیک 95,000,000 96,870,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
لنسر تیپ 1 اتوماتیک - پلاس 96,000,000 98,870,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
لنسر تیپ 2 اتوماتیک 98,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
لنسر تیپ 2 دنده ای 87,000,000 به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
لنسر 1.8 - تیپ 4 132,000,000 126,236,000 ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
آتلند به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۱:۳۱
 Hyundai
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
I 20 17,000 $ 14,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
I 30 20,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
I 40 2.0 GLS 27,000 $ 23,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCENT 1.6 17,500 $ 15,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
AZERA 2.4 GLS-2014 32,000 $ 27,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
AZERA 3.0 NEW 35,000 $ 31,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Sonata 2.4 30,000 $ 23,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Equus . Centennial 75,000 $ 65,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ELANTRA 1.6 GLS 22,000 $ 18,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Genesis 49,000 $ 36,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Genesis Coupe 35,000 $ 27,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IX 35 27,000 $ 23,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IX 55 38,000 $ 29,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Santafe 2.4 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Santafe 3.3 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
H1 25,000 $ 22,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Toyota
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Hilux 27,000 $ 24,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 4.0 L 82,000 $ 67,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 4.7 L 85,000 $ 69,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 4.5L Diesel 70,000 $ 59,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 4.7L Xtreme 90,000 $ 84,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 5.7 L 92,000 $ 81,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Landcruiser 5.7L Xtreme 99,000 $ 92,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
FJ Cruiser 49,000 $ 40,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Furtuner VX 46,000 $ 35,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Rav 4 40,000 $ 33,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Prado 3 - Door 45,000 $ 37,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Prado 5 - Door 78,000 $ 60,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Prado 5 - Door Diesel 78,000 $ 60,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Aurion 43,000 $ 30,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Camry 30,000 $ 26,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Yaris Sedan 19,000 $ 16,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
XLI 1800 Corolla 26,000 $ 20,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
XLI 1600 Corolla 19,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Previa 36,000 $ 32,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Haice 36,000 $ 26,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Kia Motors
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Carense 22,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Picanto 13,000 $ 11,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Carnival 30,000 $ 23,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CERATO 1.6 – 2014 20,000 $ 18,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CADENZA 3.5L - 2014 34,000 $ 31,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Soul 18,000 $ 15,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cerato Sedan 2.0 22,000 $ 18,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
RIO NEW 1.4 17,900 $ 15,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cerato Sedan 1.6 18,000 $ 15,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cerato koup 2.0 24,000 $ 19,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cerato koup 1.6 20,000 $ 16,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Optima 2.4 28,000 $ 23,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Sportage 2.4 28,500 $ 26,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Sportage 2.0 26,500 $ 20,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Sorento 3.5 39,000 $ 29,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Sorento 2.4 34,000 $ 27,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cadenza 3.5 30,000 $ 25,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Mohave 4.6 45,000 $ 36,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 B.M.W
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
BMW 116 40,000 $ 37,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW Z4 35 75,000 $ 66,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW Z4 30 65,000 $ 56,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW Z4 23 58,000 $ 48,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 760 205,000 $ 191,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 750 142,000 $ 132,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 740 125,000 $ 108,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 730 115,000 $ 98,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW M5 175,000 $ 165,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 550 107,000 $ 95,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 528 88,000 $ 66,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 535 89,000 $ 78,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 523 71,000 $ 62,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 335 77,000 $ 68,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW X6 V8 145,000 $ 138,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 328 64,000 $ 54,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 320 54,000 $ 44,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW X1 2.8 48,000 $ 41,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW X1 2.5 47,000 $ 40,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 125 54,000 $ 50,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW X1 1.8 44,000 $ 33,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
BMW 118 45,000 $ 41,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Mercedes-Benz
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
A200 TURBO 38,000 $ 28,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
B200 TURBO 43,000 $ 29,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
C200 52,000 $ 43,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
C300 72,000 $ 54,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
C350 75,000 $ 55,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CL500 200,000 $ 140,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CLS 350 105,000 $ 95,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CLS 500 122,000 $ 110,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CLS 63 AMG 170,000 $ 135,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 200 63,000 $ 55,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 250 80,000 $ 65,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 300 83,000 $ 72,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 350 86,000 $ 75,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 500 99,000 $ 91,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 63 AMG 130,000 $ 120,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 250 CGI Coupe 70,000 $ 57,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 350 Coupe 84,000 $ 69,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
E 500 Coupe 110,000 $ 90,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
GLK 300 70,000 $ 48,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
GLK 350 73,000 $ 52,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 300 132,000 $ 99,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 350 133,000 $ 102,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 500 175,000 $ 155,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 600 198,000 $ 169,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 63 AMG 215,000 $ 188,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
S 65 AMG 275,000 $ 270,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
SL350 110,000 $ 95,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
SL500 275,000 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
SLK300 90,000 $ 55,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
VIANO 60,000 $ 37,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Porsche
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Cayenne Turbo 155,000 $ 130,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cayenne S 109,000 $ 82,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cayenne base 99,000 $ 68,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cayenne S Hybrid 112,000 $ 88,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
carrera s 911 150,000 $ 110,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
carrera 911 130,000 $ 92,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Boxster Spyder 92,000 $ 60,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Boxster S 88,000 $ 56,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Boxster 83,000 $ 52,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Panamera Turbo S 245,000 $ 221,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Panamera 4S 161,000 $ 125,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Panamera S V6 150,000 $ 120,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Panamera 4 V6 142,000 $ 105,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Panamera V6 136,000 $ 92,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Lexus
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
LX 5.7 109,000 $ 96,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
LS 600hL 130,000 $ 126,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
LS 460 112,000 $ 93,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
RX 3.5 77,000 $ 59,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IS F 86,000 $ 81,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IS 300C convertible 59,000 $ 54,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IS 300 58,000 $ 49,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
IS 250 42,000 $ 40,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CT200H 49,000 $ 38,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ES350 3.5 63,000 $ 50,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 MG Motor
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
MG750 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MG550 19,000 $ 18,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MG6 GT به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MG6 به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 SsangYong
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Rodius 27,000 $ 23,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Actyon 21,000 $ 18,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Cyron 31,000 $ 25,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Rexton 37,000 $ 30,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Renault
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Latitude به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Scala 22,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Laguna به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Fluence 2.0 23,000 $ 20,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Fluence 1.6 20,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
koleos 32,000 $ 22,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Subaru
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Impreza 22,000 $ 17,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 Alfa Romeo
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
Giuietta M/T به زودی به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Giuietta A/T 40,000 $ 35,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
Mito 1.4 23,000 $ 25,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 HONDA
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
ACCORD EX V6 3.5L 35,300 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD EX V6 3.5L / Navigation 2012 38,500 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD COUPE 2012 28,000 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD COUPE V6 32,600 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD 2013 33,000 $ 26,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CIVIC EXi 22,800 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CIVIC EXi SUNROOF 24,100 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CIVIC LXi 21,400 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
CIVIC VTi 25,500 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD LX 2.4L 25,500 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD EX 2.4L 28,200 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
ACCORD EX (Leather) / Navigation 33,700 $ به زودی ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
 MAZDA
نام خودرو قیمت بازار ( دلار $ ) قیمت کارخانه ( دلار $ ) تاریخ بروز رسانی
MAZDA2 1.5 به زودی 13,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MAZDA3 1.6 23,000 $ 20,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MAZDA6 2.0 به زودی 21,000 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MAZDA6 2.5 28,000 $ 25,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MAZDA CX-7 TURBO 33,000 $ 29,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
MAZDA CX-9 3.7L 40,000 $ 36,500 $ ۲۹ مهر ۱۳۹۳ , ۲۲:۰۰
بازگشت به بالا